Odwiedź Frombork
Muzeum Pomnika Historii Frombork Zespół Katedralny
Do 2009 roku Archidiecezja Warmińska prowadziła działalność konserwatorską i inwentaryzatorską nie posiadając własnego muzeum. W 1957 r. ustanowiono urząd konserwatora diecezjalnego i referenta sztuki. W 1966 r. powołano Komisję do spraw Sztuki Sakralnej. W 1994 r. Referat Sztuki podniesiono do rangi Wydziału Sztuki Kurii Metropolitalnej. Dekretem z dnia 5 października 2009 r. Arcybiskup Metropolita Warmiński Wojciech Ziemba powołał Muzeum Archidiecezji Warmińskiej. Dyrektorem Muzeum został archidiecezjalny konserwator zabytków, wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ks. dr Jacek Wojtkowski.

Z okazji 750-lecia Warmińskiej Kapituły Katedralnej Muzeum we współpracy z Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku przygotowano wystawę „Fundacje Kanoników Warmińskiej Kapituły Katedralnej – Patrimonium Warmiae historicum et artisticum”. Ekspozycja pokazywała fundacje kanoników do katedry we Fromborku oraz innych kościołów parafialnych. Zaprezentowane zostały elementy wyposażenia kościołów: ołtarze, obrazy, rzeźby, monstrancje, inkunabuły, witraże. W 2010 roku przygotowano również ekspozycję dotycząca poszukiwań grobu Mikołaja Kopernika.

Od 2016 roku Muzeum Pomnika Historii Frombork Zespół Katedralny jest kontynuatorem dotychczasowej działalności Muzeum Archidiecezji Warmińskiej.

Dyrektorem Muzeum Pomnika Historii Frombork Zespół Katedralny jest ks. dr Jacek Wojtkowski.