Muzeum Pomnika Historii
Frombork Zespół Katedralny

ul. Katedralna 8
14-530 Frombork

adres do korespondencji:
ul. Katedralna 6
14-530 Frombork

Kasa katedry:
telefon od 10:00 do 14:00, w niedziele od 12:10-14:00
Informacje dotyczące zwiedzania: 731 798 371
Informacje dotyczące prezentacji organowych: 733 716 824