maj – wrzesień:
kasa czynna od godz. 9:00 do godz. 16:30
w niedziele od godz. (9:00 do 10:30 i od 12:10 do godz. 14:30

tel. 731 798 371

➡ UWAGA! DZIAŁA OD 10-16 PARKING PRZY UL. KATEDRALNEJ 6:
1 i 2 godzina 4 zł/h, za cały dzień 15 zł.


zwiedzanie katedry:
bilet normalny dla dorosłych - 8 zł
bilet ulgowy:
dla emerytów, rencistów, studentów i osób niepełnosprawnych - 5 zł,
dla dzieci i młodzieży szkolnej - 4 zł

zwiedzanie z prezentacją organową:
bilet normalny dla dorosłych - 12 zł
bilet ulgowy:
dla emerytów, rencistów, studentów i osób niepełnosprawnych - 10 zł;
dla dzieci i młodzieży szkolnej - 6 zł


Kupując bilet wspierasz utrzymanie i konserwację Katedry. Możesz także przekazać darowiznę
na poniższy numer konta:
BANK BGŻ 36 2030 0045 1110 0000 0347 7780

październik – kwiecień:
kasa czynna
od wtorku do soboty od godz. 10:00 do godz. 14:30
w niedziele od godz. 12.10 do godz. 14:30